Навчальна поїздка/STUDY TOUR

Навчальна поїздка/STUDY TOUR

Демонстраційний проект Ініціативи ЄС M4EG «Кластер «Яблуневий шлях», Северинівка, Жмеринського району,Вінницькоїобласті, Україна

Основна мета демонстраційного проекту - збільшення доданої вартості регіонального бренду «Подільське яблуко» за допомогою створення кластеру «Яблуневий шлях» з метою сприяння економічному розвитку Северинівської та Барської об’єднаних громад.

Детальніше про проект: https://www.m4eg.eu/media/3714/5-m4eg-brief-severynivka-ukraine_ukr.pdf; http://appleway.org.ua/

Мета та завдання навчальної поїздки: ознайомлення з кращими практиками у сфері місцевого економічного розвитку на успішному прикладі демонстраційного проекту Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання»

Базова програма навчальної поїздки:

 

08:00

Виїзд з Вінниці до Северинівки

09:00 -12:00

Презентація досвіду громади з провадження демопроекту Ініціативи ЄС Мери за економічне зростання (M4EG) Кластер «Яблуневий шлях».

 • Голова та інші представники Северинівської громади
 • ГО «Подільська агенція регіонального розвитку».
 • Кава брейк
 • Питання та відповіді

Северинівська ОТГ

12:00-13:00

Обід

 

13:00-16:00

Демонстрація об’єктів, створених/розвинутих за підтримки демопроекту Ініціативи ЄС М4EG

 • Інноваційно навчальний центр,
 • Северинівський санаторій, у якому встановлено обладнання та розроблено дводенний цикл лікувально-відновлювальних процедур
 • Відреставрований будинок Деніса Макклера
 • Дегустаційний центр
 • Офіс Кластеру «Яблуневий шлях»
 • Центр переробки сільськогосподарської продукції
 • Перерва на каву
 • Обговорення та підведення підсумків

Северинівська ОТГ

16:00-17:00

Вечеря

 

17:00

Від’їзд до Вінниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To EU Initiative M4EG demonstration project "Yablunevyi Shlyakh" ("Apple Way"), Severynivka, Zhmerynsky district, Vinnytska Oblast, Ukraine

The Project’s main goal: to increase the added value of the regional brand “Podilsky Apple” by creating the “Apple Way” cluster to promote economic development of Severynivka and Bar amalgamated territorial communities. More details at: https://www.m4eg.eu/media/3714/5-m4eg-brief-severynivka-ukraine_ukr.pdf;

http://appleway.org.ua/

StudyTourObjective: familiarization with best practices of local economic development on the successful example of the demonstration project of M4EG Initiative in Severynivka

Indicative Study Tour Programme:

08:00

Departure from Vinnytsya to Severynivka

09:00 -12:00

Presentation of community experience in local economic development based on M4EG  Cluster “Apple Way”demoproject implementation.

 

 • Mayor of Severynivka and other officials
 • NGO “Podillya Agency of Regional Development”
 • Coffee-break
 • Q/A

Severynivka

12:00-13:00

Lunch

 

13:00-16:00

Demonstration of objects created/developed with the support of the M4EG demoproject

 • Innovatiion and educational center,
 • Severynivka sanatorium, where the equipment is installed and a two-day cycle of treatment and rehabilitation procedures is introduced.
 • Renovated homestead of Denis McClair
 • Tasting room
 • Office of the cluster “Apple Way”
 • Agricultural Processing Center

 

Coffee - break

Discussion and summing up

Severynivka

16:00-17:00

Supper

 

17:00

Departure to Vinnytsya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

23126, вул. Грушевського, 29, Северинівка Вінницької області

+38 (04332) 35 64 2